Supernavigator.sk - Slovensko a mapy

slovenčina čeština english deutsch magyarul

PROJEKO - Ing. J. PASTOR

Adresa:

Wolkrova 33, 851 01 Bratislava

Telefón:

kancelária:
+421 (2) 625 245 21
mobil:
0905/465 868

Fax:

kancelária:
+421 (2) 625 245 23

IČO:

11818018

Fotografie:

Ing. Juraj PastorRD Kuklovská ul.Reštaurácia DevínRD ČuňovoAB - Račianska ul.Centrum obce RovinkaCentálny sklad dmRD Bridlicová ul.RD Dunajská LužnáNadstavba obytného domu

Popis:

Úvodom:

KTO SME A ČO, S KÝM, KEDY A PRE KOHO ROBÍME?

Sme voľné združenie autorizovaných architektov a stavebných inžinierov - projektantov a technikov rôznych profesií, ktorí spolupracujeme na aktuálnych zmluvne dohodnutých projektových zákazkách pre rôznych klientov pod zastrešením firmy PASTOR PROJEKO, v zastúpení Ing. Juraja Pastora, nášho projektového manažéra.
Majiteľ firmy a projektový manažér - Ing. Juraj Pastor:
autorizovaný stavebný inžinier pod číslom 2292-SKSI a evidovaný v ŽR OÚ Bratislava V. pod č. 4123/1997

IČO 11818018, DIČ 1025306436, Nie som platca DPH.

Náš postup je jednoduchý:
Klient definuje voči našej firme svoju požiadavku - na základe toho sa osobne stretneme, spresníme, o čo má klient záujem a podľa dohodnutého obsahu a rozsahu prerokovanej požiadavky vypracujeme cenovú ponuku na konkrétnu proj. dokumentáciu-PD a ďalej dohodneme termíny spracovania jednotlivých stupňov PD. Všetky dohody budú zakotvené v Zmluve o dielo-ZOD-spracovanej podľa Obchodného zákonníka č. 513/1991 Zb. a podľa platných technických, ekonomických a právnych predpisov.
Našim spoločným cieľom je:
komplexne zabezpečiť pre potenciálneho objednávateľa - nášho klienta - nami spracovanú projektovú dokumentáciu technicky bezchybne, časovo a cenovo akceptovateľne, ktorá zabezpečí predpoklady na ekonomickú realizáciu stavebného diela, ktorú si klient u nás objednal.
Predmet podnikania:
1.Vypracovanie kompletnej projektovej dokumentácie v požadovanom obsahu a rozsahu pre územné a stavebné konanie: novostavby, adaptácie a rekonštrukcie stavebných objektov, vrátane poradenstva a inžinierskej činnosti.
2Vypracovanie čiastočnej projektovej dokumentácie/poddodávky pre architektov/
v profesiách podľa nižšie uvedeného predmetu a rozsahu.
3. Špecializácia : elektro – silno a slaboprúd - technické, technologické a energetické vybavenie stavieb.
Spolupráca :
Architektúra a stavebná časť PD a POV :
Ing.arch. Hoza, Ing.arch. Paškanová, Ing.arch. Királyová, Ing.arch. Lukáčová, Ing.arch. Pekarčík, Ing.arch. Majchrák, Ing.arch. Mirt, Ing. arch. Mravec, Doc. ing. arch. Lichardová PhD., Ing. Jozef Tamaškovič a iní.
Geodetické zameranie : Ing. Roman Melcer, Ing.Peter Kapusta a iní.
Konštrukčné riešenie – statika : Ing. Húska, Ing. Klokner, Ing. Nagy, Ing. Guba, Ing. Jurík, a iní.
Požiarna ochrana : Kornélia Zieglerová, Ing.Lea Dingová, Jaroslav Hulík, Ladislav Žilinský a iní.
Plynofikácia, ústredné vykurovanie, kotolne a zdravotechnika : Ing. Mucha, Ing. Krajčí, Ing. Rusňák, A. Struhár, Ing. Výboh, Ing. Dorozlo, Ing. Hrušík, Miroslav Hudec a iní.
Klimatizácia a vzduchotechnika : Darina Strešňáková, Klimakonzult, ABC Klima, Frigo Slovakia a iní.
Technické, technologické, energetické vybavenie stavieb-NZP, TS, PC-DA Siete, MaR, EPS a iné: Ing. Juraj Pastor, Ing. Eduard Halinkovič, D. Serina, M. Polakovič, Ing. Matton, Ing. Labár, Ing. Kmoško a iní.
Elektroakustické ozvučenie, video-projekcia : Proeling, Elatec a iní.
Rozpočet : Jozef Lukačka a iní.
Dopravné inžinierstvo: Ing. Peter Plunár a iní.
Inžinierska činnosť- územné a stavebné konanie, stavebný dozor a kolaudačné konanie: Peter Sedlačko, Ing.Dzuriš Július, Ing. Mária Zajacová, Ivan Višváder a iní.
Prípadné iné profesie zabezpečujeme podľa aktuálnej potreby v rámci konkrétnej zákazky.
Kontakty na vyššie uvedených spolupracovníkov mimo dohodnutých zákaziek neposkytujeme.

Záujem ďalších autorizovaných architektov a stavebných inžinierov o spoluprácu uvítame. Ponuky s kontaktnými údajmi zasielajte na vyššie uvedenú e-mailovú adresu. Základom pre výpočet ponukovej ceny pre dohodu je platný Cenník SKSI a rozsah a obsah výkonových fáz. Máme veľmi dobrú a overenú spoluprácu s mnohými zhotoviteľmi stavebných diel a ich poddodávateľmi, ktorú vám vieme sprostredkovať pri realizácii vášho stavebného diela.
Referencie:
Od nášho vzniku v r. 1992 až doteraz sa nám darí plniť náš spoločný cieľ, o čom svedčia úspešné realizácie nami projektovaných stavieb – pozri výber z referencií– nižšie.

Niekoľko vybraných na základe nami vypracovanej projektovej dokumentácie realizovaných zákaziek :
1992 - Obchodné centrum – Bajkalská ul., Bratislava a iné stavby
1993 - RD – Kuklovská ul., Bratislava a iné stavby
1994 - Zubné laboratórium – Bazovského 4, Bratislava
- Pobočka UNION- Košice a iné stavby
1995 - IRB-Metropol- Rekonštrukcia objektu-Bratislava/teraz OTP-banka/
- Kancelárie – Unifruit- Bratislava a iné stavby
1996 - Úprava priestorov MV SR - Bratislava
- Admirál Club – Mamut - Bratislava a iné stavby
1997 - Rekonštrukcia objektu – výpočtové stredisko –SCP- Slovensko
- Novostavba komplexu sakrálnych budov – Zvolen
- Rekonštrukcia obytných domov – Beskydská 11 až 15- Bratislava
- Nadstavba BD – Novoveská ul. – Bratislava a iné stavby
1998 - PD výpočtové stredisko – Eurotel - Bratislava
- Nadstavba BD – Exnárova ul. – Bratislava
- Novostavba obch. centrum Protes -Bratislava-Rača a iné stavby
1999 - PD- Lagúna bar – Hotel Bratislava
- PD Rekonštrukcia a plynofikácia kotolne – Pražská 11, Bratislava a iné stavby
2000 - PD Kolpingov dom – Spišská Kapitula
- PD Reštaurácia Festina Lente – Bratislava
- PD Reštaurácia – Dunajská ul., Bratislava
- PD Rekonštrukcia a nadstavba AB – Račianska ul., Bratislava a iné stavby
2001 - PD Centrum obce Rovinka
- PD Predajňa –kočíky-Aupark –Bratislava
- PD Predajňa –obuv , Polus City Center-Bratislava
- PD Rekonštrukcia kaštieľa – Skýcov a iné stavby
2002 - PD Centrum umeleckých remesiel –Uľúv – B.Bystrica
- PD Sklad športových potrieb-IMET-Bratislava
- PD E-SP-Hypernova -D.Streda
- PD Nájomné byt. domy - Rusovce a iné stavby
2003 - PD Predajňa obuvi – Ľubica – Bratislava
- PD Predajňa obuvi – Gabor – Aupark -Bratislava
- PD Úprava priestorov na kozmetiku a solárium, Bratislava
- PD Rekonštrukcia objektu skladov GR ŽP, Bratislava a iné
2004 - PD Úprava napájania UPS -fy Schenker, Bratislava
- PD E Polyfunkčná budova, Račianska ul., Bratislava
- PD Rekonštrukcia koncelárií, Colné riaditeľstvo SR, Bratislava
- PD E-Centrálny sklad dm-Rača
- PD E-Administratívne sídlo dm-Rača
- PD SP-E-Vostavba a rekonštrukcia podkrovia-Palác Motešických, Gorkého ul., Bratislava
- PD E-Administratívna budova fy SIKO, Bratislava
- PD E-Atelier- s el. podlahovým vykurovaním-DEVI-Mikovíniho ul., B.Štiavnica
- PD E-Rodinný dom s el. podlahovým vykurovaním-DEVI- Mikovíniho ul., B.Štiavnica a iné
2005 - PD E-Polyfunkčný objekt-Račianska ul., Bratislava
- PD E-Autosalon Citroen, Vajnorská ul., Bratislava
- PD E-Centrum obce Oščadnica
- PD E-Vostavba podkrovia -Bjorsonova ul., Bratislava
- PD E-Dom opatrovateľskej služby-Malacky a iné
2006 - PD E-Úprava priestorov fy Litelife-Mudroňova ul., Bratislava
- PD E Reštaurácia Klincova ul., Bratislava
- PD E Rekonštrukcia a nadstavba administratívno-prevádzkovej budovy-ul. 29.augusta -Bratislava
- PD SP-E-Výstavba rodinných domov-Zálesie a iné

Záverom:

Okrem vyššie uvedených vybratých realizovaných zákaziek sme vypracovali PD na niekoľko desiatok rodinných domov v Bratislave a v širšom okolí, ktoré však menovite po dohode so stavebníkmi neuvádzame.
Zabezpečujeme aj PD na všetky realizované úpravy obchodných priestorov na predajne dm-drogerie markt na Slovensku, ktorých počet za uplynulé roky sa blíži k číslu 50.
Záleží aj na Vás, ak si to prečítate, že čo a pre koho budeme robiť ešte v budúcnosti.
Na spoluprácu aj s vami sa teší spolu so svojimi spolupracovníkmi
Ing. Juraj Pastor

Cenník:
Ceny dohodou na základe cenníka SKSI.

Pozícia:

Po kliknutí do mapy pravým tlačítkom myši sa vzdialite,
kliknutím alebo potiahnutím výseku ľavým tlačítkom myši sa priblížite,
podržaním klavesy Ctrl a ťahaním mapy myšou sa môžete posúvať.

Zaradený v kategórii:

  1. služby odborníci projektanti
  2. stavebníctvo stavebné firmy a remeslá stavebný inžiniering projektanti, projektovanie

Poslať mailom:

Od (vaše meno):

Komu (e-mail):

Komentár:

Mail bol úspešne odoslaný!